Kontakt oss
Om Revisjon Sør AS

Vi er et revisjonsfirma eid av praktiserende registrerte og statsautoriserte revisorer beliggende i Kristiansand sentrum.
 
Selskapet ble stiftet januar 1987, og har siden hatt en jevn vekst slik at vi nå er 20 ansatte. Vår målgruppe er i hovedsak små og mellomstore bedrifter.
 
"Det skal være kort vei fra kunden til ansvarlig revisor"

    


Aktuelt fra Revisorforeningen

Revisjon Sør AS

Org. nr. 943708428

Henrik Wergelandsgt. 27

Postboks 9

4661 Kristiansand

Tlf 38 12 38 60

Fax 38 12 38 69

Copyright (c) - Revisjon Sør AS